جلسه آموزشی پرتال

جلسه آموزشی پرتال


آموزش و پرورش برگزار کرد

آموزش و پرورش برگزار کرد
آموزش کامل پرتال داده شد

در این جلسه به مدت 5 ساعت قسمت مدیریت پرتال آموزش داده شد.این جلسه ساعت 1 بعد از ظهر پاییا

 

این جلسه ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک


خدمات الکترونیک صفحه نخست معاونت ها ادارات تابعه اتوماسیون اداری آرشیو خبرها بيمه طلايی تالار گفتگو گالری نظام پیشنهادها بیشتر... نام آزم